Dokumenty ZOL

Inne dokumenty do pobrania:

Pełnomocnictwo

Oświadczenie - dane osobowe ZOL

Wniosek o wydanie decyzji

Oświadczenie - dane osobowe

ZOL

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. Jednostka udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania lub leczenia operacyjnego. Osoby przebywające w Zakładzie, ze względu na stan swojego zdrowia wymagają stałego nadzoru fachowego personelu medycznego, który to oferujemy wszystkim podopiecznym.

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zapewniamy środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie, wszystko odpowiednio dostosowane do stanu zdrowia oraz terapii zajęciowej pacjenta. To trudny i czasochłonny proces, wymagający fachowych umiejętności oraz doświadczenia personelu. Pomagamy podopiecznym ze schorzeniami fizycznymi, somatycznymi jak również z demencją starczą czy z różnymi schorzeniami towarzyszącymi m.in.

 • uogólnioną i nieokreśloną miażdżycą
 • chorobami układu krążenia
 • stanami po skomplikowanych złamaniach, urazach
 • trudno gojącymi się ranami
 • chorobą zwyrodnieniową stawów
 • przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego.

 

Naszym nadrzędnym celem jest jednak pomoc pacjentowi i jego rodzinie w tej trudnej sytuacji. Powierzając nam opiekę nad członkiem Państwa rodziny, możecie być pewni,  że dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć mu ciepłą i przyjazną atmosferę. 

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem medycznym i zapleczem rehabilitacyjnym, które ułatwiają opiekę, transport czy toaletę pacjentów leżących. W naszym asortymencie znajdują się m.in.:

 • sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn,

 • łóżka z regulacją wysokości,

 • materace przeciw odleżynowe,

 • inhalatory, pulsoksymetry, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, gleukometry, sprzęt rehabilitacyjny,

 • EKG

 

NASZYM PODOPIECZNYM ZAPEWNIAMY:

 • opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską oraz niezbędne konsultacje specjalistyczne
 • leczenie farmakologiczne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • ustalenie i stosowanie odpowiedniej diety
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego
 • zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwości somatycznych łagodzenie cierpień psychicznych oraz duchowych

 

ZASADY POBYTU W ZOL:

Decyzję o przyjęciu podejmuje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem na podstawie dokumentacji.

Do Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może zostać przyjęta osoba, która: wymaga całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych oraz jest przewlekle chora.

 

Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta:

Nasze oddziały

Pediatryczny

Na oddziale pediatrycznym diagnozujemy i leczymy dzieci do 18 roku życia. Wysoko wykwalifikowany personel medyczny: lekarze i pielęgniarki, są przyjaźni dla małych pacjentów i ich rodziców. 

Placówka daje rodzicom lub opiekunom możliwość przebywania przy dziecku przez całą dobę. Dodatkowe pomieszczenia socjalne w szpitalu, przykładowo sale dla matek z dziećmi, stwarzają dobre warunki pobytu.

Dzieci są hospitalizowane głównie z powodu ostrych i przewlekłych schorzeń układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, neurologicznego oraz stanów naglących. Jesteśmy także szczególnie wyczuleni na wszystkie stany niedoborowe u dzieci.

Nasza jednostka ściśle współpracuje z Klinikami Pediatrii w Szczecinie.

 

Chorób Wewnętrznych

Diagnozujemy i leczymy choroby wewnętrzne.

W RAMACH DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ WYKONUJEMY:

 • próby wysiłkowe

 • badania Holterowskie

 • USG serca

 

W RAMACH DIAGNOSTYKI GASTROENTEROLOGICZNEJ WYKONUJEMY:

 • gastroskopię

 • kolonoskopię

 

Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu diagnostyki cukrzycy i chorób tarczycy.

ePacjent

Rejestracja telefoniczna:

+48 91 326 26 90+48 91 326 26 91, +48 91 326 26 92

Lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

+48 729 058 387

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy: 

Rejestracja na oddział - (9:00 - 14:00)  + 48 729 058 364

Dyżurka pielęgniarska -  + 48 729 058 366

Rejestracja on-line: rejestracja@szpitalkamien.pl 

Portal do rejestracji online: epacjent.szpitalkamien.pl 

Sekretariat: +48 91 835 63 91

sekretariat@szpitalkamien.pl

Ochrona Danych Osobowych - RODO