Adres:

Szpital w Kamieniu Pomorskim Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 10

72-400 Kamień Pomorski

Szpital w Kamieniu Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 7B, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000876493, NIP 9860255543, REGON 387809919, wysokość kapitału 1100000 zł, wpłacony w całości.

Kontakt

ePacjent

Rejestracja telefoniczna:

+48 91 326 26 90+48 91 326 26 91, +48 91 326 26 92

Lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

+48 729 058 387

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy: 

Rejestracja na oddział - (9:00 - 14:00)  + 48 729 058 364

Dyżurka pielęgniarska -  + 48 729 058 366

Rejestracja on-line: rejestracja@szpitalkamien.pl 

Portal do rejestracji online: epacjent.szpitalkamien.pl 

Sekretariat: +48 91 835 63 91

sekretariat@szpitalkamien.pl

Ochrona Danych Osobowych - RODO